Ontwerp
Het ontwerpen van Slagerij van de Weg ‘t Harde is in korte tijd tot stand gekomen. Met vader en zonen van de Weg is na een aantal overleggen een definitief ontwerp tot stand gekomen. Hierbij is een ambachtelijk en herkenbare uitstraling te zien. Een nieuw element is de open werkplek aan de winkelpassage zijde.

Techniek
De koelinstallatie is opgebouwd uit één elektronisch frequentie gestuurde compressor. Hierdoor wordt een optimaal rendement gehaald. Elk koelobject wordt apart aangestuurd door zijn eigen koelleiding tracé. De koelleiding is door onze monteurs gelast en gebeugeld aangebracht. De winkel is verder uitgevoerd met een Toshiba airconditioning welke zorgt voor een optimaal geconditioneerde ruimte.

Duurzaamheid
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Opgewarmd koudemiddel moet in de condensor afkoelen. Doordat de persgasleiding vanaf de compressor eerst door ene watervat loopt, wordt het water opgewarmd en het koudemiddel afgekoeld. Zo wordt niet alleen bespaard op de kosten voor warm water, maar ook op de energie die nodig is om te koelen. Doordat er minder heet gas in de installatie terechtkomt, gaat het energieverbruik flink omlaag.

Verder is er in de hele winkel led-verlichting toegepast, dit heeft een langer levensduur en fors minder energieverbruik.

Uitvoering
De hele winkelverbouwing is door ons uitgevoerd in samenwerking met een nevenaannemer. Deze heeft de bouwkundige werkzaamheden op zich genomen. Hierin hebben wij een adviserende en ondersteunende rol vervuld. Dit project is uitgevoerd als Turn-Key project. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de verbouwing bij Climate32 neerlegt. De bouwtijd heeft zeven werkweken in beslag genomen.

Nazorg
Minimaal 1x per jaar wordt er door ons controle en onderhoud uitgevoerd op de koelinstallatie en de overige koelingen. Dit zorgt voor een goedwerkende installatie en optimale rendementen.

TERUG NAAR OVERZICHT
  • Vakmanschap

     
  • Kennis

     
  • Traditie