VIS FISH POISSON, DEN HAAG

Ontwerp
Bij het inrichten van VFP Den Haag hebben wij een volledig uniek ontwerp mogen maken. Uitgangspunt is een 11m1 lange koelvitrine welke klanten uitnodigt de winkel in te lopen. Hierdoor komen de klanten langs alle mooie, verse producten. Blauw is de basis voor de kleuren. Er is een open werkruimte achter in de winkel gemaakt. Hierdoor ontstaat een transparante open winkel.

Techniek
De koelinstallatie is opgebouwd uit 1 elektronisch frequentie gestuurde compressor. Hierdoor wordt een optimaal rendement gehaald. Elk koelobject wordt apart aangestuurd door zijn eigen koelleiding tracé. De koelleiding is door onze monteurs gelast en gebeugeld aangebracht. De winkel is verder uitgevoerd met een Toshiba airconditioning welke zorgt voor een optimaal geconditioneerde ruimte.

Duurzaamheid
Voor het verlichten van de winkel is gekozen voor LEDverlichting. De koelvitrine is verlicht met downlighters voorzien van een speciale kleur. Hierdoor worden de verse producten goed verlicht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Opgewarmd koudemiddel moet in de condensor afkoelen. Doordat de persgasleiding vanaf de compressor eerst door ene watervat loopt, wordt het water opgewarmd en het koudemiddel afgekoeld. Zo wordt niet alleen bespaard op de kosten voor warm water, maar ook op de energie die nodig is om te koelen. Er komt minder heet gas in de installatie terecht. Hierdoor gaat het energieverbruik flink omlaag.

Uitvoering
De hele winkelverbouwing is door ons uitgevoerd in samenwerking met een nevenaannemer. Deze heeft de bouwkundige werkzaamheden op zich genomen. Hierin hebben wij een adviserende en ondersteunende rol vervuld.

Nazorg
Na het plaatsen van de koeltoonbank en de overige koelobjecten worden deze door onze monteurs op de juiste temperatuur ingeregeld. Vooral met vis luistert dit nauw. Minimaal 1x per jaar wordt er door ons controle en onderhoud uitgevoerd op de koelinstallatie en airconditioning. Dit zorgt voor een goedwerkende installatie en optimale rendementen.

TERUG NAAR OVERZICHT
  • Vakmanschap

     
  • Kennis

     
  • Traditie